October 31, 2022

VCA-certificaat en WEEELABEX

VCA-certificaat en WEEELABEX

Het doel van een VCA-certificaat

VCA is specifiek bedoeld voor branches waarin risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd of waar in een risicovolle omgeving wordt gewerkt. Met een VCA-certificaat laat een bedrijf of medewerker zien dat het zowel veiligheid als gezondheid en milieu heel belangrijk vindt en er alles aan zal doen om bedrijfsongevallen te voorkomen.

Is VCA wettelijk verplicht?

Tot op heden (2022) is het hebben van een VCA-(bedrijfs)certificaat niet verplicht. Maar omdat in de Arbowet verplichtingen rondom onder andere veiligheid en veilig werken zijn opgenomen, wordt een VCA-certificaat steeds vaker geëist.

Soorten VCA

Ook al wordt er vaak in zijn algemeenheid over VCA gesproken, VCA bestaat uit verschillende certificaten. Zo is er als eerste, speciaal voor werknemers, Basisveiligheid VCA (Basis VCA) Dit certificaat toont aan dat de werknemer in staat is veilig te werken, waarbij rekening gehouden wordt met de gezondheid van de werknemer zelf, maar ook van die van anderen en het milieu.

Daarnaast is er VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden), bedoeld voor zzp’ers en leidinggevenden. Hiermee wordt aangetoond dat veiligheidsregels ook op bedrijfsniveau kunnen worden doorgevoerd. Ook bestaat er het VIL-VCU-certificaat, bedoeld voor intercedenten. Dit lijkt grotendeels op VOL-VCA, maar hierin komt specifieke wetgeving extra aan de orde.

Een VCA-certificaat halen

Een VCA-certificaat behaal je door het met goed gevolg afleggen van een examen. Dit kan onder meer bij het Nationaal Exameninstituut, waar professionele gecertificeerde examenleiders de examens afnemen.

Handhaven op WEEELABEX certificering

Sinds 2014 moeten alle verwerkers van elektronica afval zich verplicht houden aan de WEEELABEX-regels. WEEELABEX staat voor Waste electric and Electronic Equipment LABel of Excellence en hierin is het minimale kwaliteitsniveau voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik van e-waste vastgelegd. Sinds 2016 wordt er door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT) gehandhaafd op de verplichte WEEELABEX-certificering, echter blijken nog lang niet alle bedrijven die verplicht zijn een WEEELABEX-certificering te hebben, hieraan te voldoen.

Contact

Ben je benieuwd wat VOS Metaalhandel voor jou kan betekenen?

Contact